This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hỏi về chèn hình trong latex

Added by over 3 years ago

Tôi sử dụng Miktex và gõ dòng lệnh sau:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{ucs}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}

\includegraphics[scale=1]{b.PNG} 

\end{document}

Nhưng nó lại báo: "! LaTeX Error: Cannot determine size of graphic in b.PNG (no BoundingBox).". Không hiểu hình của của tôi bị làm sao nên không chèn được hay là do dòng lệnh bị lỗi Hình b.PNG nằm cùng thư mục với file tex đang dịch và được tạo ra bằng Paint của Window


Replies (2)

RE: Hỏi về chèn hình trong latex - Added by over 3 years ago

Bạn xem các bài sau

  1. http://viettug.tuxfamily.org/forum.58.html
  2. Images_Web_Converter (để chuyển đổi định dạng hình ảnh)
  3. Bounding_Box (về bounding box và cách tạo từ dòng lệnh)

Hiện ở trang wiki chưa có người viết tài liệu về chèn hình (do mới chuyển từ trang web cũ qua). Mong bạn thông cảm.

RE: Hỏi về chèn hình trong latex - Added by vanchutr about 3 years ago

Gấp gáp nên chỉ sơ lược vài ý trong gói:

graph.tar.gz (93.4 kB)

(1-2/2)