This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Gõ tiếng Việt trong WinEdt

Added by over 3 years ago

Có ai biết cách khai báo để có thể gõ tiếng Việt trong WinEdt ( Build: 20050701 (v. 5.4)) xin chỉ giúp.
Cảm ơn rất nhiều!


Replies (2)

RE: Gõ tiếng Việt trong WinEdt - Added by over 3 years ago

Bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Cài MiKTeX. Tham khảo http://download.viettug.org/?file=sl-miktex-1.0.pdf
  2. Cài WinEDT và cấu hình nó nhận ra MiKTeX
  3. Cài font http://download.viettug.org/?files=vnmiku (xả nén và cài font vnmiku.ttf)
  4. Trong WinEDT, chọn phần cấu hình và chọn editor font là VnMiKu
  5. Dùng gói vntex với bảng mã tcvn. Tham khảo vntex, http://viettug.org/blogs/show/277 và ví dụ bên dưới
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\begin{document}
% dùng bảng mã nhập TCVN, nhớ chỉnh trong UniKey nhé
\end{document}

Có bất cứ vấn đề gì, bạn đừng ngại hỏi trên diễn đàn.

Chúc vui.

RE: Gõ tiếng Việt trong WinEdt - Added by over 3 years ago

Cảm ơn Corolla!

(1-2/2)