This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

vntex với amsart và amsbook

Added by over 3 years ago

Điều này đã được nói trong file vntex.pdf của gói vntex, nhưng tôi mãi mới tìm ra được, tìm kiếm trên Google không ra. Vì vậy muốn gởi lên đây để những người khác có thể tìm ra câu trả lời nhanh hơn.

In order to use amsart.cls (and other AMS LaTeX document classes) with Unicode
you must add the following lines immediately before \begin{document}:

   \def\firstofone#1{#1}
   \let\uppercase\firstofone
   \let\MakeUppercase\firstofone

Điều này sẽ giúp tránh được lỗi ở phần header.

Chỉ có vậy!


Replies (1)

RE: vntex với amsart và amsbook - Added by over 3 years ago

Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ bổ sung tip này vào trang wiki của vntex.

(1-1/1)