This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Header and Footer

Added by vdhvu over 3 years ago

Mình đang viết "thesis" và muốn định dạng header và footer như trong hình đính kèm:
1.Trang bắt đầu của chapter luôn là trang được đánh số lẽ (odd number).
2. Header của trang chẵn: phần tên của chương thì nằm bên trái sau đó là một đường thẳng gạch ngang từ đầu đến hết trang (xin xem minh họa trong file đính kèm).
3. Footer của trang chẵn là số trang nằm ở giữa hoặc là lề trái
4. Header của trang lẽ: số chương được đặt ở lề phải và sau đó cũng là một đường thẳng gạch ngang như trang chẵn. (xem hình minh họa)
5. Footer của trang lẽ cũng là đánh số trang nằm ở lề phải hoặc là nằm giữa

Nhờ các anh/chị trên diễn đàn hướng dẫn giúp cách hiệu chỉnh để đạt như yêu cầu trên.

Xin cảm ơn.!!

hinh1.JPG - Trang đầu của chapter (27.6 kB)

hinh2.JPG - trang chẵn (36.5 kB)

hinh3.JPG - trang lẽ (24.5 kB)


Replies (12)

RE: Header and Footer - Added by ngocson over 3 years ago

Đối với header và footer, bạn có thể tham khảo gói fancy header. Về vấn đề tên chương và mục, có thể sử dụng gói section styles. Cách làm chi tiết có thể đọc hướng dẫn sử dụng cung cấp kèm theo các gói này.
Bạn có thể tìm các gói này bằng google. Chúng có thể được sử dụng mà không cần cài đặt, chỉ cần đặt các file tương ứng (e.g., fancyhdr.sty, sectsty.sty) trong cùng một thư mục với tài liệu là có thể chạy được.

RE: Header and Footer - Added by over 3 years ago

vdhvu: Phần header/footer như vậy có thể được chỉnh sau cùng, nên việc bây giờ là bạn thực hiện nội dung cho tốt, và khi đánh các chương mục thì dùng \chapter hoặc \section (không dùng kiểu khác nhé). Mình sẽ gửi mã ví dụ lên cho bạn sau.

RE: Header and Footer - Added by vdhvu over 3 years ago

Cảm ơn anh/chị corolla.

RE: Header and Footer - Added by over 3 years ago

vdhvu wrote:

Cảm ơn anh/chị corolla.

Mình sẽ gửi cho bạn thiết kế vào cuối tuần này nhé (chủ nhật). Chúc bạn vui!

RE: Header and Footer - Added by vdhvu over 3 years ago

cảm ơn corolla rất nhiều.

RE: Header and Footer - Added by over 3 years ago

vdhvu wrote:

cảm ơn corolla rất nhiều.

vdhvu xem ở Titlesec_ex200

RE: Header and Footer - Added by vdhvu over 3 years ago

Cảm ơn anh corrola đã cho code. Thêm một vấn đề nhờ anh giúp đỡ nữa là. Nếu các trang như Mục lục, Bảng biểu mình muốn đánh số trang theo số La Mã thì mình phải đặt lệnh \pagenumbering{roman} trước \tableofcontents đúng không? Nếu đúng, thì trường hợp của mình nó lại không đánh số trang được. Anh xem giúp đọan code anh gửi cho Vũ và mình sữa lại một tí để có được yêu câu của mình:

\documentclass[twoside, 12pt]{book} % thay vi la report vì mình muốn bắt đầu chương mới luôn là số lẽ.
% Và như thế nếu một chương kết thúc với số trang là lẽ thì nó tự động chèn thêm một trang trắng nữa.
\usepackage{titlesec,oldstyle,calc}

\titleformat{\chapter}[display]
 {\normalfont\Large\filleft\sffamily \thispagestyle{empty}}
 {{\usefont{T1}{put}{m}{n}\fontsize{8mm}{0.91mm}\fontseries{b}\selectfont Chapter \thechapter}}
 {1.ex}
 {\Huge}

\def\test{
 \chapter{Lorem ipsum}
{\bf Abstract} \\
 \loremipsum
 \pagestyle{main}
 \newpage
 \section{Lorem ipsum}
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \hinha \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \hinhb \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum
 \section{Lorem ipsum}
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum \loremipsum \loremipsum
 \loremipsum \loremipsum 

\newpage \thispagestyle{empty}}

\begin{document}
\pagestyle{empty}
\begin{center}
{\Large {\bf Abstract}}
\end{center}

Climate change is considered as one of the main environmental problems of the 21st
century*...*

{\bf Keywords:} Climate change, climate variability, adaptation, agricultural vulnerability,
farm management, crop yield, farmers’ income
\newpage
%\thispagestyle{empty}

\begin{center}
{\Large {\bf Preface}}
\end{center}
When I started to work on this PhD thesis, it was difficult to envisage how it would
look like after four years*...*

\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\listoftables
\listoffigures
\newpage

\pagenumbering{arabic}
 \test \testb \testc \testc \testb \test
\end{document}

Trong đọan code trên những phần in đậm là những phần Vũ thêm vào hoặc chỉnh sửa lại cho đúng yêu cầu. Tuy nhiên, đã ra lệnh \pagenumbering{roman} trước \tableofcontents rồi mà nó vẫn không đánh số trang cho phần Mục lục, bảng biểu...

Nhờ anh hướng dẫn thêm một tí. Cảm ơn anh.

RE: Header and Footer - Added by vdhvu over 3 years ago

trong lệnh:

\titleformat{\chapter}[display] {%
\normalfont\Large\filleft\sffamily \thispagestyle{empty}}
{{\usefont{T1}{put}{m}{n}\fontsize{8mm}{0.91mm}\fontseries{b}\selectfont
Chapter \thechapter}} {1.ex} {\Huge}

Vũ thêm vào phần in đậm là để muốn trang đầu tiên của chương không đánh số trang. Làm như vậy đúng chứ ạ? Và làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả không in ra số trang ở bảng mục lục và bảng biểu?

RE: Header and Footer - Added by over 3 years ago

Vấn đề của vdhvu chỉ là việc dùng hợp lý các pagestyle thôi:

 1. mình có thể định nghĩa nhiều pagestyle khác nhau và dùng ở nhiều chỗ khác nhau; do đó, chỉ việc chép và nhái theo \newpagestyle{main} mà mình đã cung cấp, ví dụ \newpagestyle{foobar}, \newpagestyle{downtown}, ...
 2. cách dùng thispagestyle{empty} bằng cách đưa vào titleformat là không nên
 3. vấn đề có thể giải quyết bằng cách phân chia tài liệu hợp lý hơn. vdhvu coi thêm tài liệu của lớp book, ở đây mình nói ngắn gọn. Dưới đây có dùng lệnh \clearpage đã từng nói ở diễn đàn cũ http://viettug.org/forum/2973
 4. nếu muốn ở trang của Chương không đánh số, thì sẽ chỉnh kiểu khác, không làm như cách của vdhvu đưa ra. Xin lỗi là mình không để ý tới điều này trong hình đã gửi. Mình sẽ chỉnh và bổ sung code và gửi sau nhé.

Hãy cứ tập trung vào nội dung!

\begin{document}

\pagestyle{titlestyle}

\maketitle

% \newpage % or ensurenewpage
\clearpage

\pagestyle{frontstyle}
\pagenumbering{roman}

\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

% \newpage % or ensurenewpage
\clearpage

\pagestyle{mainstyle}
\pagenumbering{arabic}

\chapter % goes here

\end{document}

RE: Header and Footer - Added by tyanh over 3 years ago

Mình đang dùng WinEdt để soạn thảo Văn bản Tex, tuy nhiên vấn đề Chèn ảnh vào rất Khó khăn, mình chỉ Chèn được ảnh có đuôi *.eps, còn các ảnh khác rất khó khăn. Ai có cách nào hay giúp mình với.

RE: Header and Footer - Added by over 3 years ago

tyanh wrote:

Mình đang dùng WinEdt để soạn thảo Văn bản Tex, tuy nhiên vấn đề Chèn ảnh vào rất Khó khăn, mình chỉ Chèn được ảnh có đuôi *.eps, còn các ảnh khác rất khó khăn. Ai có cách nào hay giúp mình với.

Xin lỗi, bạn vui lòng tạo chủ đề mới liên quan tới vấn đề của bạn. Bạn xem thêm ở đây: http://viettug.org/boards/3/topics/show/55

Cảm ơn bạn đã hợp tác.

RE: Header and Footer - Added by nntan73 over 3 years ago

Ôi vậy một cách làm đơn giản là converter files ảnh đó sang eps. Đấy là nước cuối cùng bạn ạ!

(1-12/12)