This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chèn hình ảnh

Added by almost 4 years ago

Chào các bạn,
Mình đang gặp một vấn đề nho nhỏ, mong các bạn giúp đỡ. Trong quá trình soạn thảo văn bản bằng Latex, mình muốn chèn 2 hình khác nhau nhưng đặt cùng một số thứ tự của hình.
Ví dụ:

Hình 1.1: Gấu Panda mập!

Hình 1.1: Tiếp tục.

Mình không biết phải làm thế nào? Mong các bạn chỉ cho! Cảm ơn nhiều!


Replies (5)

RE: Chèn hình ảnh - Added by almost 4 years ago

Mình muốn hỏi thêm một xíu:

  1. hai hình của bạn kích cỡ thế nào? có thể đặt vừa vẹn hai hình trên cùng một "dòng" không (hai hình cùng nằm trên phương ngang)?
  2. bạn có đặt nhãn (label) để tham thảo (tham chiếu) từ trang khác đến cả hai hình hay không?
  3. vị trí tương đối của hai hình nhất nhất theo thứ tự bạn chỉ ra? (hình 1 đặt trước phần tiếp tục của hình)

Cảm ơn bạn.

RE: Chèn hình ảnh - Added by vdhvu almost 4 years ago

bạn có thể dùng gói

\usepackage{subfigure}

\begin{figure}[th]
\centering
\subfigure[Hinh 1a]{\label{fig-1a}%
chen hinh vao day
%------
\subfigure[Hinh 1b \label{fig-1b}%
chen hinh vao day
%-----Ve hinh chuong
\label{fig:hinh1}
\caption{Hinh 1}
\end{figure}

RE: Chèn hình ảnh - Added by almost 4 years ago

Bạn có thể tham khảo tài liệu của gói này nhé!
Có thể giúp bạn giải quyết vấn đề trên.

subfigure.rar (330.9 kB)

RE: Chèn hình ảnh - Added by almost 4 years ago

Mình nói thêm khi bạn pro090 chèn hình nếu chỉ dùng lệnh \includegrphics[]{} thì đôi khi vì kích thước hay nội dung tài liệu thì kho có thể cho các hình đó nằm trên một trang giấy. Chính vì thế, mình nghĩ bạn nên dùng thêm lệnh \InsertBoxL,\InsertBoxL,...để kèm theo điều chỉnh?

RE: Chèn hình ảnh - Added by almost 4 years ago

corolla wrote:

Mình muốn hỏi thêm một xíu:

  1. hai hình của bạn kích cỡ thế nào? có thể đặt vừa vẹn hai hình trên cùng một "dòng" không (hai hình cùng nằm trên phương ngang)?
  2. bạn có đặt nhãn (label) để tham thảo (tham chiếu) từ trang khác đến cả hai hình hay không?
  3. vị trí tương đối của hai hình nhất nhất theo thứ tự bạn chỉ ra? (hình 1 đặt trước phần tiếp tục của hình)

Cảm ơn bạn.
Chào các bạn,
Đầu tiên, mình xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã hồi âm. Mình xin nói thêm một tí như sau:
Hai hình mình chèn có kích cỡ tùy ý, không nhất thiết phải đặt trên cùng một trang giấy. Mình có đặt nhãn để tham chiếu đến hình. Và vị trí của hình đầu (nữa đầu) nằm trước hình sau (nữa còn lại). Mình cũng đã thử dùng gói lệnh Subfigure, nhưng kết quả chưa giống như ý muốn. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại thì mình sẽ sử dụng Subfigure cho đến khi nào có giải pháp tốt hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn!

Chúc các bạn một ngày vui! ^^

(1-5/5)