This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hỏi về liên kết tập tin với hyperref

Added by about 4 years ago

Em đang sạon một GAĐT bằng Beamer đã hoàn thành rồi nhưng khi em sử dụng gói hyperref nhằm mục đích tạo liên kết.
Nhưng em gặp một sự cố khi em dùng lệnh \ref{tên file} nhưng lúc bấm ra thì nó hiểu là địa chỉ của một site.
Bây giờ em muốn có lệnh liên kết tới file cabri, graph, microsoft math,...hay một chương trình nào đó.
Mong các anh chị giúp đỡ giùm em với!


Replies (8)

RE: Hỏi về liên kết tập tin - Added by about 4 years ago

  1. Vấn đề bạn hỏi liên quan tới gói hyperref. Mình sửa chủ đề lại nhé.
  2. Nếu bạn muốn liên kết tới một tập tin ở bên ngoài tài liệu, dùng lệnh \url{./tập-tin} hoặc \href{./tập-tin}{nhãn liên kết}. Lưu ý chỉ ra đường dẫn tập tin là ./tập-tin nếu tập-tin ở trong thư mục cùng với tài liệu đang soạn.
  3. Bạn dùng \ref{nhãn} nếu muốn liên kết đến một nhãn đã định nghĩa trong tài liệu. Tương tự \eqref. Cái này mình đã hướng dẫn trên lớp

RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref - Added by about 4 years ago

Cho em hỏi ./ có nghĩa là gì vậy? em vẫn chưa làm được thầy ơi!

RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref - Added by about 4 years ago

./xyz.pdf để chỉ tập tin xyz.pdf trong thư mục hiện tại

RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref - Added by about 4 years ago

Em đã dùng lệnh \href{./dan dat 1.gif}{titi} (ở đây em cho liên kết với file Graph nhằm minh họa bằng đồ thị và file dan dat 1.gif nằm trong thư mục hiện hành cùng với file Tex). Khi biên dịch thành công em bấm vào chữ titi thì xuất hiện bảng gồm có ba chức năng Help Block Allow. Em bấm Allow thì nó hiện ra site còn bấm block thì không có động tỉnh gì cả?
Mong thầy giúp đỡ.

RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref - Added by about 4 years ago

Đây là vấn đề với tiếng Anh của bạn mà :) Các chữ hiện ra có nghĩa gì?

  1. Help: xem thông tin giúp đỡ của Adobe
  2. Allow: mở tập tin và xem
  3. Block: khóa, không mở liên kết (để hạn chế liên kết độc hại gây hỏng hệ thống)

Vì thế, mọi chuyện đã tốt đẹp đấy bạn ạ. Congratulation!

RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref - Added by ducphu over 3 years ago

Xin cho em hỏi thêm. Em dùng

\href{./1.txt}{phép quay}

lẽ ra phải mở tập tin text trong cùng thư mục, nhưng khi biên dịch ra rồi, nhấn vào liên kết thì nó lại mở firefox??? Em thay bằng 1 file pdf (1.pdf) thì nó lại chịu mở (-> cho qua file .txt cũng được). Nhưng bây giờ em cần mở một file Cabri thì nó lại mở firefox. Em phải làm sao đây?

RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref - Added by over 3 years ago

Cho mình hỏi là trong Windows explorer, khi nhấn "đúp" chuột vào biểu tượng của tập tin Cabri thì chương nào sẽ mở tài liệu đó lên?

RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref - Added by ducphu over 3 years ago

Khi em mở một file cabri trong W.E. thì máy vẫn mở bình thường bằng chương trình Cabri. Nhưng dùng liên kết trong file pdf tạo ra thì lại mở bằng Firefox! Thế mới nhức đầu chứ! Hu hu!
Em gửi thầy file tex mà em đã làm thử. thầy xem thử có bị sai chỗ nào không.

hyperref.rar (11.9 kB)

(1-8/8)