This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Giúp đỡ

Các giúp đỡ cho người dùng TeX. Nên *Tạo vấn đề mới* thay vì đặt câu hỏi ở đây.

Subject Author Created Replies Last message
Chú ý trước khi đặt câu hỏi mới 03-12-2008 00:42 1 Added by about 4 years ago
RE: Chú ý trước khi đặt câu hỏi mới
Giúp đỡ về gói ntheorem. 04-07-2010 11:35 6 Added by ruby 7 months ago
RE: Giúp đỡ về gói ntheorem.
Làm thê nào để xắp xếp tài liệu tham khảo thứ tự abc theo tên tác giả thelight 04-11-2011 18:58 1 Added by icy over 1 year ago
RE: Làm thê nào để xắp xếp tài liệu tham khảo thứ tự abc ...
gói ntheorem taodan 24-10-2011 15:19 1 Added by icy over 1 year ago
RE: gói ntheorem
Nhờ diễn đàn giúp đỡ về gói pdfslide và lệnh \pause 24-04-2011 01:43 1 Added by icy [G] almost 2 years ago
RE: Nhờ diễn đàn giúp đỡ về gói pdfslide và lệnh \pause
Xung đột giữa gói pgf và tikz hptnhlandaiky 20-01-2011 06:56 1 Added by icy about 2 years ago
RE: Xung đột giữa gói pgf và tikz
Giúp đỡ em về môi trường enumerate 03-12-2008 00:28 13 Added by vdhvu over 2 years ago
RE: Giúp đỡ em về môi trường enumerate
Lỗi tạo mục lục galoi14 07-08-2010 10:20 7 Added by over 2 years ago
RE: Lỗi tạo mục lục
tiếng việt cho metapost 01-05-2010 01:10 6 Added by almost 3 years ago
RE: tiếng việt cho metapost
lỗi trong metapost khi dùng btex ... etex 21-04-2010 11:51 6 Added by almost 3 years ago
RE: lỗi trong metapost khi dùng btex ... etex
Hệ điều hành Vista + miktex + Texnicenter pkl 11-03-2010 08:49 1 Added by about 3 years ago
RE: Hệ điều hành Vista + miktex + Texnicenter
Inkscape + LaTeX + Graphic. Vẽ hình bằng Inkscape rồi chuyển sang TeX PSTrick cool phucluoi 11-02-2010 16:37 3 Added by about 3 years ago
RE: Inkscape + LaTeX + Graphic. Vẽ hình bằng Inkscape rồi...
hỏi về cách trình diễn bằng gói Beamer hay powerdot taodan 09-02-2010 08:51 2 Added by tuonglientex about 3 years ago
RE: hỏi về cách trình diễn bằng gói Beamer hay powerdot
Hỏi về chèn hình trong latex 13-10-2009 01:36 2 Added by vanchutr about 3 years ago
RE: Hỏi về chèn hình trong latex
Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl 10-11-2009 21:21 9 Added by about 3 years ago
RE: Cần giúp đỡ vẽ hình bằng ps-eucl
Trang trí cho 1 quyển sách pkl 13-01-2010 05:09 10 Added by about 3 years ago
RE: Trang trí cho 1 quyển sách
Miktex không tạo file pdf hoặc dvi được? 08-09-2009 02:25 3 Added by nqt about 3 years ago
RE: Miktex không tạo file pdf hoặc dvi được?
LuaTeX với tiếng Việt pclouds 29-12-2009 11:20 4 Added by pclouds about 3 years ago
RE: LuaTeX với tiếng Việt
Lỗi khi test file mathtest.tex có sẵn trong gói mathabx 03-01-2010 02:25 5 Added by about 3 years ago
RE: Lỗi khi test file mathtest.tex có sẵn trong gói mathabx
Hỏi về LyX. xuanquy 11-12-2009 04:38 6 Added by over 3 years ago
RE: Hỏi về LyX.
Hỏi về liên kết tập tin với hyperref 28-02-2009 20:17 8 Added by ducphu over 3 years ago
RE: Hỏi về liên kết tập tin với hyperref
miktex28 duontra 11-11-2009 06:55 1 Added by over 3 years ago
RE: miktex28
đặt số công thức theo yêu cầu taodan 15-10-2009 15:53 3 Added by over 3 years ago
RE: đặt số công thức theo yêu cầu
Gõ tiếng Việt trong WinEdt 19-09-2009 12:38 2 Added by over 3 years ago
RE: Gõ tiếng Việt trong WinEdt
vntex với amsart và amsbook 17-09-2009 10:49 1 Added by over 3 years ago
RE: vntex với amsart và amsbook
Header and Footer vdhvu 25-08-2009 06:57 12 Added by nntan73 over 3 years ago
RE: Header and Footer
Tex trên hệ thống miktex 2.7 đột nhiên bị lỗi. Gỡ ra cài lại không được. hptnhlandaiky 31-08-2009 09:30 2 Added by hptnhlandaiky over 3 years ago
RE: Tex trên hệ thống miktex 2.7 đột nhiên bị lỗi. Gỡ ra ...
Chèn hình ảnh 12-06-2009 08:01 5 Added by almost 4 years ago
RE: Chèn hình ảnh
ve lop Powerdot duontra 14-04-2009 19:46 9 Added by almost 4 years ago
RE: ve lop Powerdot
giup do 13.5pt duontra 18-04-2009 05:26 3 Added by almost 4 years ago
RE: giup do 13.5pt
Tiếng Việt trong PDf vdhvu 01-03-2009 02:14 3 Added by about 4 years ago
RE: Tiếng Việt trong PDf
Hỏi về cách trình bày font 15-12-2008 04:09 13 Added by about 4 years ago
RE: Hỏi về cách trình bày font
cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc trong texmaker 02-12-2008 07:21 5 Added by over 4 years ago
RE: cho em hoi goi den lam mot cai so do hay cau truc tro...

(1-33/33)