This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org
Votes: 1/1

Hướng dẫn dùng Allway Sync 'n' Go đồng bộ thư mục giữa máy cá nhân và FTP server (để cập nhật bộ cài TeX)

Added by PPCC over 1 year ago

Hướng dẫn sau đây mình mới thực hiện khi cập nhật bộ cài MiKTeX 2.9.

 1. Tải phần mềm (bản Free) tại http://allwaysync.com/download.html
 2. Mở chương trình và làm theo hình sau đây: http://img41.imageshack.us/img41/7497/20111011183307.png . Ở thí dụ này mình cần đồng bộ giữa hai thư mục:
  1. D:\Setup\Office Tools\TeX\MiKTeX\Setup
  2. ftp://ftp.dante.de/tex-archive/systems/win32/miktex/tm/packages
   Với (1) là thư mục trong máy mình, thuộc loại Removable Drive và (2) là trên một server lưu bộ cài MiKTeX, thuộc loại FTP server.
   Chiều copy cần chọn trong trường hợp này là theo mũi tên hướng sang máy mình (vì trường hợp này server không cho phép upload).
 3. Bấm Analyze để chương trình thực hiện phân tích so sánh nội dung các file. (Bạn có thể quan sát kết quả so sánh hai thư mục để kiểm duyệt lại việc phân tích tích trên).
 4. Bấm Synchronize để thực hiện đồng bộ hóa hai thư mục.

Chương trình cho phép đồng bộ trên một vài thể loại thư mục khác nữa.

Các bạn có thể chỉnh các thuộc tính khác thông qua Options. Đặc biệt thuộc tính cho phép delete hay move các file dữ liệu phiên bản cũ (Options > Default Profile > Tên Profile > File Versioning Policy > Versioning of modified files >...).