This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Đang tải về MiKTeX 2.7

MiKTeX không cung cấp .iso chính thức, phải dùng Net Downloader
Added by over 4 years ago  »  Votes: 1/1

MiKTeX không có .iso chính thức, mà phải thông qua kênh phân phối riêng (để có CD). Phải dùng chương trình cài đặt từ mạng để tải về bản MiKTeX-2.7, bản full.

Tốc độ tải về ì ạch, chỉ khoảng dưới 10KB/s. Như vậy, mất khoảng 17 giờ để tải xong bộ đĩa. Bằng hành trình của tàu lửa từ Sài Gòn về Đà Nẵng. Cũng hay:)


Comments

Added by over 4 years ago

Kịch bản để tải về các gói từ các mirror khác nhau. Thời gian bắt đầu là 12 giờ 40 phút.

#!/bin/bash

# download miktex packages from repository
server="http://ftp.udc.es ftp://ftp.sun.ac.za ftp://ftp.chg.ru ftp://ftp.jaist.ac.jp ftp://ftp.kaist.ac.kr" 
path=CTAN/systems/win32/miktex/tm/packages

for package in `cat packages.txt`; do
  src=
  for s in $server; do
    src="$src $s/$path/$package" 
  done
  aria2c -s5 $src
done

Added by over 4 years ago

Bây giờ là 16 giờ 22. Đã tải được 77MB :) Tốc độ trung bình 5KB/s :(

Added by over 4 years ago

Bây giờ là 19 giờ 02. Đã tải được 206M. Như vậy, từ lúc 16 giờ 22 đến bây chừ tải được 129MB, trong thời gian 2 giờ 40 phút. Tốc độ trung bình 13.7KB/s. Đâu là sự khác biệt? Vì đã bỏ đi các server chậm, và đổi tham số tải về cho aria2c

server="http://ftp.udc.es ftp://ftp.sun.ac.za ftp://ftp.kaist.ac.kr" 
path=CTAN/systems/win32/miktex/tm/packages

for package in `cat packages.txt`; do
  src=
  for s in $server; do
    src="$src $s/$path/$package" 
  done
  aria2c -s4 -j4 $src
done

Added by over 4 years ago

5 giờ 54 phút sáng ngày 9/11. Đã tải được 640M

Added by over 4 years ago

Đã tải xong rồi :) Nhưng chẳng biết lúc nào nữa. Dưới đây là kịch bản để kiểm tra các tập tin đã tải

#!/bin/bash
prog="" 
for package in `cat packages.txt`; do
  extension=${package: -3}

  case $extension in
  "bz2") prog="tar tfj" ;;
  "cab") prog="cabextract -q -t" ;;
  "zma") prog="7z t" ;;
  *) prog="";;
  esac

  if [ -z "$prog" ]; then
    echo "$package: unknown file type" 
  else
    $prog $package > /dev/null 2>&1
    if [ $? -ge 1 ]; then
      echo "$package: failed" 
    fi
  fi
done

Có vài tập tin bị lỗi phải tải lại như sau:

README.TXT: unknown file type
automata.tar.lzma: failed
calxxxx.cab: failed
geometry.cab: failed
paresse.tar.lzma: failed
pmgraph.cab: failed
pr.ini: unknown file type
prettyref.cab: failed

Added by over 4 years ago

calxxxx.cab bị dính vì xxxx không vượt qua được proxy. Các gói khác bị lỗi do trong khi tải về thì có sự cập nhật ở repository (ví dụ, geometry.cab được thay bởi geometry.tar.lzma.