This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Flickr: sharpness problem

Flickr!?
Added by icy about 1 year ago  »  Votes: 2/2

Khi tải hình trên Flickr, Flickr sẽ giữ một phiên bản gốc của hình và dùng các chương trình để sinh ra các bản với kích cỡ khác nhau(75x75, 100x66, Small 240x*, Medium 500x*, Medium 640x*, Large 1024x*, ...). Trong các phiên bản được sinh ra này, Flickr làm nét ảnh bằng các chương trình chuyển đổi. Kết quả là, trừ phiên bản gốc (khách có thể không xem được khi ảnh thuộc vào tài khoản miễn phí), các hình được sinh ra đều nét hơn hình gốc.

Đều đáng lưu ý là Flickr không có tùy chọn cho người dùng, cũng không có các cảnh báo, ghi chú trong phần giúp đỡ (FAQ). Nếu bạn đã sử dụng các chương trình để làm nét hình trước khi tải lên Flickr, thì người khác có thể sẽ thấy hình của bạn quá nét. Một số hình dạng tư liệu cũng bị làm biến dạng, và thậm chí một số hình mà độ nét khác xa với ý đồ ban đầu của người chụp hình (cái này chính tác giả bài viết đã gặp phải.)

Một tác giả (PetaPixel) đã tự mày mò để tìm ra (gần đúng) tham số làm nét này http://www.petapixel.com/2009/05/19/sharpening-your-photos-like-flickr/. Đối với người dùng Linux, có thể dùng ImageMagick như sau đây

$ convert -unsharp 0.2+4+0 foo.jpg bar.jpg 

Đối với các trang web thư viện ảnh, có thể dùng ImageMagick hoặc GD

  1. http://vikjavev.no/computing/ump.php
  2. http://www.php.net/manual/en/function.imageconvolution.php

Chi tiết về Convolution có thể xem ở http://www.imagemagick.org/Usage/convolve/#intro