This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Nâng cấp một bản Arch khá cũ

Vấn đề với pacman !!
Added by icy about 1 year ago  »  Votes: 2/2

Cái này ghi lại đây chứ không biết có ích cho ai không ^^

Hôm thứ 7 vừa rồi mình nâng cấp một bản Arch (chuẩn bị làm offline demo). Bản này cài được cập nhật lần cuối vào tháng 4/2011. Nó đến mức mình quên tất cả thông tin đăng nhập vào hệ thống, phải chạy ở single mode mới đặt lại cái password tàng tàng xài tạm ^^

Sau gần 9 tháng thì mình không thể cài thêm gói gì nữa. Lý do là lệnh pacman -sS foobar không hiện ra gì cả, trắng trơn. Còn pacman
-Syv
cũng sạch sẽ, không có tác dụng. Sau một chút hoảng thì mình nghĩ là pacman đã qua phiên bản mới, có sự thay đổi về cấu trúc thông tin lưu trữ về hệ thống các gói.

Cách giải quyết lúc nào cũng thành công: Cài pacman bằng tay :) Nếu máy đã có lynx, links thì quá tốt, nhưng mình quên cài hai chú này nên phải dùng một tài khoản khác chép qua

May mắn là tới đó là đủ ^^ (Trong một số trường hợp trước đây, năm 2007, mình còn phải tải bằng tay cả các gói libarchive, libfetch
dùng bởi pacman -- Xem thêm bằng pacman -Qi pacman)

Sau khi tải về ba gói trên, bạn có thể cài bằng -U, ví dụ:

$ pacman -U ./glibc-2.15-3-i686.pkg.tar.xz
# và tiếp tục cho các gói khác :)

Sau đó thì ngon ơ. Bạn đã có pacman mới nhất, chạy pacman -Syv một phát rồi thích cài món gì thì cài ^^

Lưu ý cuối cùng là khi tải về nhớ chọn đúng kiến trúc của mình. Chính mình đã phải mất công ngồi chờ gần 10 phút để tải về một bản không hợp lệ của glibc đấy ^^

Have fun!


Comments