This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Mẹo: pacapt cho các distro ngoài

pacman for Debian :)
Added by icy over 1 year ago  »  Votes: 2/2

Xin chào,

Nếu bạn phải làm việc với nhiều distro khác nhau, thì pacapt có thể là gợi ý hay!

Số là ở nhà và trên máy cá nhân, mình dùng pacman với Arch Linux. Nhưng đi làm dịch vụ hoặc ở công ty, có cả mớ kiểu distro khác nhau: Debian, Centos, Fedora Core, OpenSuse. Nhảy vào những hệ thống đó là mình cứ theo thói quen gõ pacman. Tất nhiên là ... làm gì có!

Ngoài ra, nếu bạn nào dùng Debian, thì sẽ phải khốn đốn với các tùy chọn của apt-get, apt-cache. Ngay cả yum cũng phải gõ dài quá trời yum search, yum install (thua xa pacman nhỉ :)

Vấn đề là có một cái nào chung cho mấy cái package manager đókhông? Không lo! Bạn có thể dùng cái kịch bản bash do mình viết: pacapt (là ghép giữa pacmanapt-get, vì ban đầu mình chỉ viết cho Debian.)

Cách dùng trên Debian, Centos, Redhat, Fedora Core, Ubuntu

1 $ su - root
2 $ wget https://github.com/icy/pacapt/raw/master/pacman \
3        -O /usr/local/bin/pacman
4 $ chmod 755 /usr/local/bin/pacman

Rồi thì xử thôi, ví dụ: cập nhật pacman -Syv, tìm kiếm pacman -sS foobar, cài đặt pacman -S foobar, ...

Chi tiết về kịch bản này bạn có thể xem ở https://github.com/icy/pacapt . Hy vọng là nó có ích :)

Bài này đã đăng ở nhóm thư(blog) pacman cho người dùng Debian và Ubuntu.


Comments