This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Mẹo: Bạn cài Arch Linux vào lúc nào?

Tìm thời gian bắt đầu của hệ thống Arch đang dùng
Added by icy over 1 year ago  »  Votes: 2/2

Máy của bạn đã cài Arch Linux, nhưng cài từ bao lâu rồi? Làm sao biết? Câu trả lời thật đơn giản:

1  $ head -1 /var/log/pacman.log 
2  [2010-10-18 16:49] installed filesystem (2010.09-1)

Chạy lệnh trên và lấy kết quả, cho thấy máy của mình được cài vào ngày 18/10/2010 :) Chưa đầy năm! Kỷ lục của mình là một máy cài năm 2008, cho đến năm nay thì mình format ổ cứng, cài lại bản 64 bit.

Tập tin /var/log/pacman.log còn có nhiều thông tin thú vị và bổ ích khác. Một ví dụ là các hướng dẫn chi tiết sau khi cài một gói. Ví dụ sau khi cài gói gnuplot sẽ có thông báo

1 [2010-12-28 15:26] Running 'pacman -S gnuplot'
2 [2010-12-28 15:27] ==> To add the gnuplot mode in Emacs, add the
3   content of /usr/share/emacs/site-lisp/dotemacs to your ~/.emacs
4   file.

Những thông tin như vậy đôi khi rất cần thiết (đặc biệt khi bạn nâng cấp phần mềm). Nếu vô tình bỏ qua thì bạn sẽ khiến hệ thống bị treo hoặc không làm việc theo cách ban đầu.

Hy vọng là mẹo trên có ích.

Mẹo này cũng được đăng ở http://groups.google.com/group/archlinuxvn/t/4e49fb0cffdb0ce3 :)


Comments