This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

pacman cho người dùng Debian và Ubuntu

hehehe
Added by over 2 years ago  »  Votes: 1/1

Như trong bài (blog) các chương trình quản lý gói, ta thấy Ubuntu và Debian dùng nhiều chương trình khác nhau để lấy thông tin, tìm kiếm và cài đặt các gói trên hệ thống. Thật rắc rối so với pacman trên ArchLinux. Trong khi các tham số và tùy chọn thao tác của apt-get, dpkg khó nhớ và phải gõ dài dòng, thì pacman thống nhất: mỗi lệnh thường có ít nhất hai tham số: một tham số chữ hoa chỉ nhóm, một tham số chữ thường chỉ thao tác cụ thể, và phần còn lại là tên gói và các phần bổ sung. Ví dụ, trong lệnh

pacman -Sy

thì chữ hoa -S chỉ nhóm "đồng bộ" dữ liệu, chữ hoa thường -y chỉ rằng ta sẽ đồng bộ danh sách các gói ở máy so với trên repository của Arch.

Để tận hưởng sự đơn giản, dễ nhớ của pacman trên hệ thống Debian và Ubuntu, Kỳ Anh viết một wrapper nhỏ bằng ngôn ngữ Bash: bạn chỉ việc tải kịch bản về, chmod 755 rồi bắt đầu quản lý các gói của hệ thống Debian, Ubuntu y như là bạn đang làm việc với một máy Arch Linux :) Tất nhiên là không phải mọi tùy chọn của pacman đều được chuyển qua, nhưng ít nhất là các thao tác cơ bản cũng làm bạn thấy yêu Debian hơn theo kiểu của người dùng Arch :P

Địa chỉ tải phiên bản mới nhất: https://github.com/icy/pacapt/raw/master/pacman
Mã nguồn và trang chủ: https://github.com/icy/pacapt


Comments

Added by over 2 years ago

TODO: dùng aptitude thay cho apt-get, dpkg,...