This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Một lỗi vớ vẩn với Bourne

stupid man!
Added by over 2 years ago

Hôm thứ 6, mình phải viết một kịch bản cài đặt vài gói cho máy phục vụ. Trong kịch bản có kiểm tra điều kiện: nếu máy phục vụ có có tên bắt đầu bằng smhm hoặc smhc thì tiến hành cài đặt dịch vụ Samhain (xem đoạn mã bên dưới). Tuy nhiên, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mình không thể phát hiện ra tại sao việc cài đặt không thể tiến hành, bất kể hostname của máy phục vụ thế nào: kịch bản luôn dừng lại ở dòng có return 1 (xem mã)

 1 if ! $(__system_host_is 'smhm.*'); then
 2  __warn "Host isn't a Samhain server" 
 3  if ! $(__system_host_is 'smhc.*'); then
 4   __warn "Host isn't a Samhain client" 
 5   return 1                    # kịch bản dừng ở đây
 6  else
 7   __warn "This host will be configured as a Samhain client" 
 8   _configure="$_configure --enable-network=client" 
 9  fi
10 else
11  __warn "This host will be configured as a Samhain server" 
12  _configure="$_configure --enable-network=server" 
13 fi

Tại sao? Tai sao? Tại sao? Bạn hãy đọc lại đoạn mã trên xem có phát hiện ra lỗi không? Đó là một lỗi rất cơ bản mà mình đã phạm phải: có lẽ do hoa mắt vì cả ngày làm việc mà dính phải nó :)) Nếu bạn không thấy ở đâu, hãy chờ cập nhật hoặc bình luận của mình nhé!


Comments

Added by pclouds over 2 years ago

Sao lại ! $(...) ???

Added by over 2 years ago

A, đúng rồi. pclouds phát hiện ra rồi :) Sau một hồi loay hoay với logic của thằng __system_host_is mình mới phát hiện ra là mình bị sai ở đó. Đúng là điên cái đầu :)

Hôm nay mọi người họp ở Big Man beer, có anh Long, Thọ, Vũ, Hếu. Mọi người có nhắc tới pclouds :)