This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Eukleides trên Linux

Vẽ hình bằng Eukleides
Added by tanphu over 2 years ago  »  Votes: 3/3

Cuối tuần viết tặng mọi người một bài, đây cũng là vấn đề quan tâm nhiều ở diễn đàn trong tuần này.

Eukleides

Giới thiệu

Eukleides dùng để vẽ hình cho TeX được viết bởi Christian Obrecht, trang chủ có tại eukleides.org

Giải thích chi tiết hơn, Eukleides là một ngôn ngữ vẽ hình, mã lệnh eukleides được biên dịch sang mã pstricks chứa hình vẽ. Ta có thể sử dụng mã lệnh pstricks này để chèn vào tài liệu chính của mình, thậm chí có thể biên dịch mã lệnh eukleides xuất ra hình vẽ dạng eps hay pdf để chèn vào tài liệu khi cần thiết.

Eukleides có ưu điểm là mã lệnh đơn giản, vẽ hình nhanh chóng. So với pstricks và metapost thì eukleides đơn giản hơn nhiều. Điều này có thể tham khảo các hình minh hoạ ở trang chủ của Eukleides.

Cài đặt

Nếu có kết nối internet thì dễ cài, còn không có kết nối phải cài thủ công rất phức tạp. Sau đây là hướng dẫn cho trường hợp có kết nối internet trên máy tính sử dụng Ubuntu, các linux distro khác thì cũng tương tự

Cài các gói cần thiết: flex, bison, libreadline-dev, texinfo, gettext, perl

sudo apt-get install flex bison libreadline-dev texinfo gettext perl

Tải tập tin eukleides-1.5.4.tar.bz2 về lưu ở thư mục nào đó.

Dùng Terminal, cd đên thư mục chứa tập tin vừa tải về

tar -xvf eukleides-1.5.4.tar.bz2
cd eukleides-1.5.4
make
sudo make install

Sẽ có thông báo lỗi:

make: *** [install_tex] Error 127

Tuy nhiên, lỗi này không quan trọng, thực hiện tiếp như sau:

Chép hai tập tin eukleides.styeukleides.tex vào hệ thống tex (trường hợp dùng texlive2009 cài từ tập tin iso, trường hợp khác đường dẫn có thể khác)

sudo cp ./tex/eukleides.* /usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/

Cập nhật lại hệ thống tex

texhash

Sử dụng

Soạn thử một tin lưu thành vidu.euk có nội dung:

O = point(2, 2)
C = circle(O, 2)
A = point(6.5, 2)

c = circle(O.A)
I.J = intersection(C, c)

draw
  line(A, I) gray
  line(A, J) gray
  C ; c dashed, gray
  O plus ; A
end

Biên dịch

eukleides vidu.euk

ta sẽ thu được tập tin vidu.eps

Muốn xuất ra mã pstricks thì dùng lệnh:

euktopst vidu.euk

Chuyển eps sang pdf:

epstopdf vidu.eps

Ta sẽ có các tập tin vidu.eps, vidu.pst, vidu.pdf, tuỳ vào nhu cầu mà sử dụng từng loại tập tin này.

Sau đây là kết quả cho ví dụ trên:


Comments

Added by texer over 2 years ago

Hiện tại chương trình EUKLEIDES dùng font NewCenturySchlbk-Roman làm mặt định cho các font chữ trong file EPS. Do đó khi chuyển từ EPS sang PDF bằng chương trình epstopdf của MIKTEX thì một số font không xem được chính xác:D.
(Thử VD ở http://www.eukleides.org/feuerbach.html).
Không biết có cách nào thay đổi Font NewCenturySchlbk-Roman mặc định thành Fon CMR (chẳng hạn) không biết.

PS: Việc cài EUKLEIDES trên Win32 có vẽ dễ dàng hơn LINUX nhỉ:)

Added by over 2 years ago

PS: Việc cài EUKLEIDES trên Win32 có vẽ dễ dàng hơn LINUX nhỉ:)

Do phải cài trên Ubuntu thôi. Trên ArchLinux thì chỉ cần yaourt -S eukleides với vài điều chỉnh nhỏ trong quá trình cài là xong rồi. Hehe