This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

TeXLive 2010

nào mình cùng lên xe TeX :)
Added by over 2 years ago

Đã có đĩa TeXLive 2010, dung lượng 1.7 GB. Bộ TeXLive này được công bố vào ngày 26/8/2010, bạn có thể tải về từ địa chỉ:

http://ctan.org/tex-archive/systems/texlive/Images/

Bạn có thể chọn nhiều mirror khác nhau để tải về, hoặc liên hệ với mình qua email (helpviettug.org) để có một liên kết với tốc độ lên đến 500KB/s :)


Comments