This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

socbay_lookup.sh: phiên bản 1.2.6

Trích lại bài cũ: "sao mà cứ đổi hoài dzị trời"
Added by over 2 years ago  »  Votes: 2/2

Do Sócbay lại đổi query tìm kiếm bài hát (sao mà cứ đổi hoài dzị trời!!!) nên mình phải chỉnh lại kịch bản để có thể nghe nhạc từ trang này.

Tải về phiên bản 1.2.6 (nhớ tải thêm urlencode.sh nếu bạn chưa có)

Ai chưa biết về kịch bản này thì có thể xem ở Socbay Lookup. Lưu ý nhỏ là một số bài hát có thể không nghe được với mplayer (do vấn đề về định dạng, decoder).

Thông báo này gần như chép lại từ bài cũ (blog) socbay_lookup.sh: phiên bản 1.2.5.


Comments