This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

linux: vào mạng với iwconfig

wicd làm gì:D
Added by over 2 years ago  »  Votes: 2/2

Trong FreeBSD thì đỡ rắc rối hơn tí (tất cả có thể điều chỉnh chỉ bằng một lệnh ifconfig, nhưng cũng không hẳn là đỡ hoàn tòan so với đống rối rắm sau đây để có thể vô mạng không dây trong Linux

 1 $ su root              # dù sao mình cũng từng xài Windows
 2 $ modprobe ndiswrapper        # dùng card khác thì làm ơn nạp module khác
 3 $ ifconfig wlan0 up         # bật lên, cho dù đèn đỏ hay xanh :D
 4 $ iwlist wlan0 scan         # dò xem em nào đang mở mạng chùa
 5 $ iwconfig wlan0 essid key "foobar" # dùng WEP. của này hiếm!
 6 $ iwconfig wlan0 essid "FreeNetwork" # dùng WPA (xem ở dưới)
 7                   # cẩn thận dòng bên dưới, chứ không lại ngồi khóc
 8 $ wpa_passphrase FreeNetwork >> /etc/wpa_supplicant.conf
 9                   # nhập vào chìa khóa mà bạn *hack* được :))
10                   # rồi nhấn Enter. Chỉ cần làm việc này 1 lần.
11 $ wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -B -Dwext -i wlan0
12                   # -Dext: dùng module mặc định của nhân Linux để điều khiển card
13                   # Nếu bạn muốn dùng một số mở rộng khác, hãy tham khảo iwconfig(8)
14 $ killall dhcpcd           # Nếu trước đó bạn từng chạy dhcpcd
15 $ dhcpcd wlan0            # xin địa chỉ IP, hoặc dùng ifconfig để xác định ip tĩnh
16 $ iwconfig wlan0           # coi xem sóng mạnh hay yếu :)
17 $ ping 208.67.220.220        # coi thử đã vào mạng chưa

Đơn giản vậy thôi, có gì rối đâu nhể :D


Comments

Added by hoangtran over 2 years ago

Vâng ạ, đơn giản lắm, nhưng có cái mạng công ty em thì em chịu, chả hiểu vì sao nó không chạy. Trong khi networkmanager thì lại chạy. Trong networkmanager thì em khai báo mạng wifi như sau

essid: xyz (essid không cho phép scan nên scan sẽ không thấy)
Mode: infrastruct..
WPA & WPA Enterprise
Protect EAP (PEAP)
PEAP Version (default)
Inner Auth: MSCHAPV2 
User: domain\user
Pass: là pass login vào domain

Trong wpa_supplicant.conf thì em khai báo thế này

network={
    ssid="xyz" 
    scan_ssid=0
    mode=0
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP
    identity="domain\user" 
    phase2="auth=MSCHAPV2" 
    priority=1
}

Thử các kiểu khác nhau nhưng đến lúc dhcpcd wlan0 thì bó chíu.

Thanks bác

Added by over 2 years ago

Trong phần khai báo thấy thiếu đâu mất cái key rồi? Dưới đây là một khai báo đơn giản của mình (dùng với WPA2/PSK). Để có cái psk dài lê thê thì hãy dùng lệnh wpa_passphrase mobiledevcamp rồi nhập vào mật mã là xong thôi. Mình đã thử với cái SSID công cộng hoặc bị che dấu rồi, thấy chả cần phải thêm cái gì cả :D

network={
 ssid="mobiledevcamp" 
 #psk="mobiledevcamp2010" 
 psk=dcb5592ca8128547d5ea98d29c7533caa51aa5943b45bfe06ab81a2c92ed1df3
}

Để xin được địa chỉ IP thì trước đó card mạng phải ở tình trạng associated. Chạy thử lệnh iwconfig wlan0 |grep associated xem có ra gì hông!

Added by hoangtran over 2 years ago

à, em quên mất dòng psk đó. dòng psk đó em test cả hai dạng ascii string và wpa_passphrase. Em cũng test cái trường hợp đơn giản chỉ cần ssid và psk thôi giống như cái config của bác (trong trường hợp này thì user "domain\user" đâu có sử dụng và tất nhiên là không chạy :-( Em sẽ xem cái đoạn associated xem thế nào

Added by over 2 years ago

à, mà hỏi nhỏ là sau khi điều chỉnh wpa_supplicant.conf rồi thì H dùng nó thế nào :D