This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

google? bye bye

why do you think that you're smarter than me, shit?
Added by over 2 years ago  »  Votes: 1/1

Xài Google chán nhứt là mấy vụ sau

  • dùng openId của nó đăng nhập vào trang web khác, sau khi thoát trang web khác thì tài khoản Google vẫn mở cửa; nếu quên thì tèo, còn nếu không quên thì việc tìm kiếm có thể bị hớt tay trên. Mà cái này chẳng chịu thông báo chi trơn. Chắc là có khối người lâm nạn vì cái vụ xử êm này rồi. Đừng tưởng dùng một account đăng nhập tùm lum thì đỡ khổ. Sh!+.
  • khi tìm kiếm thì nó cứ đưa ra thông báo Redirect Notice, chắc là khi chuyển từ quốc gia này sang quốc gia nọ. Lý do là Google tìm kiếm dựa trên Location -based khá tốt: bà con tìm ở Việt Nam thì cứ ra kết quả ở Việt Nam. Ờ, nhưng mà tui muốn ra ngoài, tui muốn hay không thì kệ tui, sao cứ hỏi hoài? Một cái tìm kiếm mà một mớ phím gõ, một cái enter, rồi lại click chuột nữa là reng? Mà nội dung thông báo cứ vô bổ, chẳng hiểu nó thông báo cái cục XXX gì nữa.

Tìm trên mạng vài ba cái chẳng có cái nào tốt (mà lại tiếp tục Redirect Notice). Khuya rồi, lo làm việc mà nó cứ mấy lần hỏi vậy thì phát tởm luôn.

Ờ, thì bữa nay dùng Yahoo cho đỡ bực mình. Thằng Yahoo mà chuối nữa thì chỉ có nước viết cái mới xài luôn :))


Comments