This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

texmaker 2.0

cool
Added by over 2 years ago  »  Votes: 1/1

TeXMaker phiên bản 2.0 mới ra lò, nóng hổi để mọi người xơi đây:

  • Tích hợp sẵn trình xem pdf (xem thêm ở phần Nhận xét bên dưới);
  • Bổ sung tùy chọn vào phần biên dịch nhanh, nhờ đó TeXMaker sẽ không mở ra cửa sổ mới của trình xem dvi/ps/pdf;
  • Cho phép định nghĩa phần biên dịch nhanh của riêng bạn;
  • Có thể tạo một tài liệu mới bằng cách sao chép một tài liệu sẵn có; cho phép bạn tạo sẵn các mẫu (template) để sử dụng nhiều lần sau này.
  • Phần hỗ trợ để tạo bảng đã hòan thiện;
  • Khoảng trắng cần thiết sau lệnh metapost sẽ được kiểm tra để tránh lỗi, đặc biệt khi người dùng vô tình xóa khoảng trắng đó

(xem thêm ở http://www.xm1math.net/texmaker/log.html)

Tải về và cài đặt: http://www.xm1math.net/texmaker/download.html

Nhận xét: Trong phiên bản này, thay đổi đáng kể nhất là việc tích hợp sẵn trình xem pdf (internal viewer). Đây là câu trả lời cho các hỗ trợ kém cỏi của foxit readeradobe reader dành cho người dùng TeX: Những trình xem PDF đó nổi tiếng là nhanh và đầy đủ chức năng, nhưng kém hoặc thiếu hoàn toàn hỗ trợ từ dòng lệnh hoặc tự động cập nhật khi tài liệu được cập nhật. Bằng cách tích hợp luôn trình xem pdf, người dùng texmaker sẽ đỡ vất vả khi cấu hình, bù lại sẽ phải phụ thuộc vào TeXmaker hơn :) Việc tích hợp sẵn trình xem pdf là giải pháp chữa cháy và làm cồng kềnh thêm TeXMaker. Nếu bạn không thích, bạn có thể dùng SumatraPDF (windows) để thay thế.


Comments