This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài đặt tablor trên Ubuntu

Vẽ bảng biến thiên bằng tablor
Added by tanphu over 2 years ago  »  Votes: 3/3

Có nhiều cách vẽ bảng biến thiên trong TeX như tabvar, metapost, tablor, ariations. Bài viết này hướng dẫn cài đặt tablor cho hệ thống Texlive. tablor có ưu điểm mà các gói khác không có đó là ta chỉ cần cho nó biết biểu thức đại số của hàm, việc tính toán tìm các cực trị và các giới hạn được thực hiện nhờ bộ máy tính toán xcas ngoài hệ thống TeX, sau đó kết quả của việc khảo sát hàm số được nạp vào TeX một cách tự động.

Thông tin về xcasđây

Tải tập tin giac_0.8.6-1_i386.deb và cài đặt vào hệ thống.

sudo dpkg -i giac_0.8.6-1_i386.deb

Soạn một tập tin tex với nội dung sau

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[xcas]{tablor}
\begin{document}

\begin{TV}
  TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", 4x^3 -21x^2 + 18*x + 7 ,1,n,\tv)
\end{TV}

\end{document}

Tải tập tin tableauvariation.mp đặt cùng thư mục với tập tin tex.

Biên dịch từ chế độ dòng lệnh:

pdflatex --shell-escape file.tex

Nếu có lỗi trong quá trình biên dịch vì thiếu gói, bạn có thể cài vào các gói riêng, hoặc đơn giản là cài bộ TeXlive đầy đủ bằng lệnh:

sudo apt-get install texlive-full

Chúc bạn thành công!

Dưới đây là kết quả:


Comments

Added by over 2 years ago

coool!!!

Added by thanhansp over 2 years ago

E đã tiến hành làm như sau:

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[french]{babel} 
\usepackage[xcas]{tablor}
\begin{document}
\begin{TV}
TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", 4x^3 -21x^2 + 18*x + 7 ,1,n,\tv)
\end{TV}
\end{document}

Biên dịch ko có lỗi ko có gì hết...
Biên dichj kết quả? E vẫn ko giải thích được lí do...

Added by tanphu over 2 years ago

Ý của bạn là gì vậy?

Bạn muốn bỏ cái chữ "Variatons de" hay bạn muốn thắc mắc trong mã là hàm khác mà vẽ hàm khác.

Bạn biên dịch bằng terminal hay biên dịch trong texmaker, có dùng tùy chọn --shell-escape chưa?

Nếu muốn bỏ cái cụm từ "Variatons de" thì tìm trong file tablor.cfg mà sửa lại, không thì lấy file tablor.cfg về thay thế cho file /usr/share/texmf-dist/tex/latex/tablor/tablor.cfg có sẵn trong hệ thống texlive của bạn.

Added by phuoclh over 2 years ago

Hình như vô root mới thực hiện lệnh được. Hôm trước được rồi, anh làm lại hoài không được, nhưng khi vô quyền root thì thực hiện lệnh được.

Added by over 2 years ago

Nhờ cái lệnh sudo đó Phước :) Lệnh đó có nghĩa là thi hành một lệnh khác với quyền root

Added by phuoclh over 2 years ago

Vẽ cái bậc nhất trên bậc nhất thế nào?

Added by thanhansp over 2 years ago

Em đã tiến hành thử nghiệm gói tablor như sau:
Bước 1: Cài gói tablor
Bước 2: Tải file "tableauvariation.mp" đặt trong thư mục tex
Bưóc 3: Chạy thử một file có code

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[xcas]{tablor}
\begin{document}

\begin{TV}
  TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", 4x^3 -21x^2 + 18*x + 7 ,1,n,\tv)
\end{TV}

\end{document}

Bước 4: Biên dịch lần 1 trong Texmaker cho ra kết quả như hình trên (nếu file tex lưu là bangbienthien thì nó báo là không tìm thấy file bangbienthien.Tab.0)
Bước 5: Biên dịch bằng lệnh pdflatex --shell-escape file.tex thì báo là input file khác....

Mong được giẩi đáp..(E đã làm giống như hướng dẫn của a Tân Phú...)

Added by tanphu over 2 years ago

cụ thể là nó yêu cầu input file gì?

Added by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago

Nhờ Tấn Phú hướng dẫn vẽ bảng biến thiên có khoảng không xác định trong gói tablor trên Ubuntu

Added by over 2 years ago

Chào mừng Hiếu đã sử dụng được diễn đàn ViệtTUG.org :)

Nếu có vấn đề gì, Hiếu đặt câu hỏi ở đây, mọi người sẽ tham gia giúp dễ dàng hơn nhé.

Chúc vui!

Added by tyna211 6 months ago

cả nhà ơi, cho mình hỏi muốn có gói tablor thì tải ở đâu vậy. Mình toàn gặp phải link die không à. mọi người giúp mình với. mình cảm ơn ^^