This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

woim.net: fool again...

fool again
Added by over 2 years ago  »  Votes: 1/1

{{{allow @Assignable, @Blogger}}}

Hôm nay Tân Phú nhắn bảo cái kịch bản woim toi rồi. Kiểm tra thì thấy toi thiệt. haha. Sau một hồi loay hoay, trưa không ngủ tranh thủ giời cơ quan, thì phát hiện ra thằng này: http://useragentstring.com/pages/Windows-Media-Player/. Đúng như mình đoán, trình chơi nhạc như windows media player sử dụng một agent riêng. Và từ phía máy phục vụ, hoaihung đã ngăn cản mọi agent ngoại trừ các chuỗi có chứa hàng windows :P

Thế là xong. Xử xong. Còn vài thay đổi khác cũng khá bực mình như thêm các chuỗi địa chỉ bị mã hóa, hạn chế thông tin trong kết quả của LinkLoURL,... Không đáng kể những cũng phải vã mồ hôi mới hiệu chỉnh xong cho kịch bản woim.rb.

Xài bản mới thôi... nhưng tốc độ tải về chậm quá (đã bị giới hạn đến cỡ 20K/s).

Xem thêm ở (blog) woim.net: mã hóa chuỗi địa chỉ URL.


Comments

Added by whatvn [G] over 2 years ago

...

Added by over 2 years ago

H. không xem được vì không có tham gia vào dự án FS này :P