This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

woim.net: private release

cool job...
Added by almost 3 years ago  »  Votes: 2/2

Mình đã thực hiện một số điều chỉnh cho kịch bản woim để có thể tải về tập tin .mp3 từ trang web http://woim.net/. Phiên bản này nhằm đáp ứng các thay đổi của http://woim.net/ như đề cập trong (blog) woim.net: mã hóa chuỗi địa chỉ URL. Thay đổi đáng chú ý nhất là

  1. Thêm tùy chọn --wget để có ngay một kịch bản để tải về các tập tin .mp3;
  2. Kịch bản cũng sẽ tự động xác định trường hợp bộ đệm đã quá lỗi thời để thực hiện tải về thông tin mới nhất từ phía server;
  3. Ngoài ra, việc tải về bài hát song/123456 được xác nhận là bình thường.

(Tài liệu chi tiết sẽ được cập nhật ở trang wiki woim.)

Phiên bản thay đổi chỉ được công bố hạn chế vì một số lý do về an toàn. Bạn có thể viết thư riêng cho mình hoặc gửi yêu cầu (bằng bình luận) vào chủ đề này để mình có thể gửi cho bạn phiên bản mới nhất.


Comments

Added by hoangtran over 2 years ago

Bác gửi em một bản với. Em rất hâm mộ cái script này, mặc dù chưa có thời gian dùng nó download tí nào cả :-D

Added by hoaihung [G] over 2 years ago

mình vốn là dân lập trình, mình mong bạn chia sẽ script trên để mình tham khảo. Mình vốn không có ý phá hoại, mình khá thích cách mã hóa của woim nên hi vọng bác chia sẽ với mình script này, để mình học hỏi thêm :)

Added by anhhk over 2 years ago

Để tìm hiểu về nguyên lý làm việc của kịch bản woim, bạn có thể bắt đầu với phiên bản đã công bố công cộng. Phiên bản đó hoàn toàn có thể dùng để tải về các bản nhạc từ trang web woim.net.

Chúc bạn vui.