This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Là phẩy, hay phẩy là?

một câu hỏi khó trả lời :)
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Bài viết này không đưa ra khẳng định, mà đặt ra một câu hỏi. Mời các bạn cho biết cách dùng của bạn, và nếu được, tài liệu gốc làm căn cứ cho ý kiến của bạn.

Hãy xét câu văn sau: (trích từ blog)

Ý định của người thiết kế các dòng mã trên là, khi thi hành, hai đoạn mã đó không in ra gì cả.

Trong câu đó, khi thi hành có thể bỏ đi mà không làm thay đổi nghĩa của câu. Để cho rõ ràng, trong câu đã sử dụng dấu phẩy để ngắt. Bạn để ý thì có tất cả hai dấu phẩy. Ta thay đổi chút ít, bằng cách chuyển dấu phẩy ra trước chữ :

Ý định của người thiết kế các dòng mã trên, là khi thi hành, hai đoạn mã đó không in ra gì cả.

Câu hỏi: Trong hai cách đặt dấu phẩy, cách nào đúng?

Mời bạn nhào vô :)


Comments

Added by tuonglientex about 3 years ago

Trong văn nói thì mới dùng như thế. Nếu văn viết thì có thể dùng cách diễn đạt khác. Tuy nhiên giả dụ là trong văn viết và phải sử dụng một trong hai cách trên thì dùng cách hai tốt hơn.

Added by about 3 years ago

Cách diễn đạt khác là thế nào? Tại sao cách thứ hai tốt hơn?

Added by tuonglientex about 3 years ago

Như em mà viết thì: Ý định của người thiết kế các dòng mã trên là: khi thi hành, hai đoạn mã đó không in ra gì cả.

Added by nqt about 3 years ago

Ý định của người thiết kế các dòng mã trên là, khi thi hành, hai đoạn mã đó không in ra gì cả.
Mình nghĩ rằng: câu này là đúng mà!
Đơn giản thôi! khi thi hành được đặt giữa hai dấu phẩy (,) với tác dụng (mình nghĩ thế) chú thích rõ hơn cho vế đầu của nó mà!

Added by tuonglientex about 3 years ago

Vì sau chữ thường có một đặc điểm nào đó của sự vật, sự việc mình muốn nói ... Nên cần có dấu hai chấm để liệt kê.

Added by about 3 years ago

Về cách đặt dấu hai chấm sau chữ thì bản thân mình rất ít dùng. Ý của tuonglientex rất hay.

Để các bạn thêm rối, mình xin đưa ra một ví dụ khác nhé (có tiếp thu ý của tuonglientex)

  1. Ý định của người thiết kế các dòng mã trên là, hai đoạn mã đó không in ra gì cả.
  2. Ý định của người thiết kế các dòng mã trên, là hai đoạn mã đó không in ra gì cả.
  3. Ý định của người thiết kế các dòng mã trên là: hai đoạn mã đó không in ra gì cả.

Mình đã bỏ đi khi thi hành. Cái nào đúng đây? Hay tất cả đều đúng?

Ôi tiếng Việt, đúng là nhức cái đầu!

Added by nqt about 3 years ago

Mình cho rằng: hổng có câu nào trong ba câu mà bạn đưa ra là đúng! Chỉ đúng trong trường hợp nguyên bản của nó thôi!
Ý định của người thiết kế các dòng mã trên là, khi thi hành, hai đoạn mã đó không in ra gì cả.
Tất nhiên! Sau từ thì hổng có dấu gì hết trừ khi chủ ngữ có hai định nghĩa hơi khác nhau.
Chẳng hạn (phù, mình biết ít thôi):
1. Thi là: tên của một người, tên của một loài cỏ!
2. Notebook là: máy tính xách tay, laptop!

Added by bronzeboyvn about 3 years ago

Code không trong sáng, không thể khắc phục, mình phải design lại:
Khi thi hành, hai đoạn mã đó không in gì cả, đó là ý định của của người thiết kế.
Khi thi hành, hai đoạn mã đó không in gì cả, vì người thiết kế cố tình muốn vậy.
Ý định của người thiết kế là hai đoạn mã đó không in gì cả khi thi hành.

Added by almost 3 years ago

Văn khác Toán ở chỗ đó chăng? ;;)

Added by qthac over 2 years ago

Theo mình nghĩ nếu không có hai dấu phẩy đó thì văn bản có vẻ sáng nghĩa hơn:
Ý định của người thiết kế các dòng mã trên là khi thi hành hai đoạn mã đó không in ra gì cả.
Đây là một câu phức, phân tích câu thế nào thì mình không nhớ.

Added by over 2 years ago

Hết đường luôn rồi :) Chắc phải nhờ ai giỏi về tiếng Việt giúp mình thôi. Riêng cái dấu phẩy mà mỗi người một ý thế này, sẽ loạn mất :P