This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Trộn với Redmine 0.9.3

phê!!
Added by about 3 years ago  »  Votes: 2/2

Do có nhiều khác biệt so với phiên bản Redmine gốc, đặc biệt là do các hỗ trợ Text Permission, Google Friend Connect và hỗ trợ bình chọn, mà việc trộn hai nhánh trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian. Tối nay mất gần 3 giờ cho việc này. Sau khi điều chỉnh xong, còn phải thực hiện kiểm tra mã thông qua lệnh svn di (kiểm soát lần cuối).

Kết quả trộn chạy tốt, chưa gây phiền hà gì :P


Comments