This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Eukleides 1.5.0

kool
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Ref.: http://eukleides.org
Ref.: http://viettug.tuxfamily.org/thread.1744.html#1772

Thông qua email gửi đến Việt Long (là người tham gia đội kiểm tra của Eukleides), tác giả Christian Obrecht thông báo phiên bản 1.5.0 của Eukleides. Đây quả thật là một điều rất bất ngờ, bởi sau một thời gian rất dài trong im lặng, (tưởng như phần mềm này đã nhưng phát triển,) tác giả đã cho ra đời một sản phẩm mới với phần lõi đã được thay đổi hoàn toàn.

Eukleides đặc biệt thích hợp cho giáo viên phổ thông khi dạy - học môn Hình học. Ý tưởng meta để vẽ hình của nó rất xuất sắc và do có thể lập trình được thông qua ngôn ngữ riêng trong sáng và gọn nhẹ, nó có nhiều ứng dụng to lớn nếu bạn biết khai thác.

Eukleides này được Việt Long giới thiệu tại Offline lần 1 của ViệtTUG và đã mang lại không khí phấn khích cho thính giả. Sau đó, Dr. Nguyễn Thái Sơn (trưởng khoa Toán, ĐH Sư phạm Tp. HCM) cũng đặc biệt quan tâm phần mềm và ngôn ngữ này, và đã có nhiều ví dụ rất thú vị.

Nếu bạn quan tâm, có thể tham khảo hai liên kết ở trên, trong đó, liên kết thứ hai trỏ đến bài viết rất phấn khích của Việt Long vào giữa năm 2006.

Dưới đây là nội dung lá thư thông báo về phiên bản 1.5.0, được gửi cho các thành viên của đội thử nghiệm.

Cảm ơn Việt Long và tác giả Christian.

Dear Eukleides Friends,

I'm happy to announce the release of version 1.5.0, which is a complete rewrite of the interpreter based on a new version of the language. This new version is mostly an enhancement of the former but I also tried to remove some design clumsiness. Yet, both versions are not compatible. Nevertheless, transforming an existing script to the new version should be usually straightforward.

Some of the recipients of this mail could test a pre-release a few years ago. I unfortunately had to go through difficult periods since, and I only could resume my work on Eukleides last year, but everything's fine now. I'm sorry for the delay.

The new version is available at www.eukleides.org. I hope you will enjoy it. Of course, your comments, questions and bug reports are welcome!

I addressed this mail to people I assume are interested in Eukleides. If this is not or no more your case, I apologize for the inconvenience.

Sincerely Yours,

Christian Obrecht


Comments