This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

word2tex phiên bản 4.x với hỗ trợ tiếng Việt

a ms word killer...
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Ref.: http://nvhanh.byethost2.com/?p=521

Nguyễn V. Hạnh có bài viết về việc chuyển đổi tài liệu Ms Word sang mã nguồn TeX. Bộ chuyển đổi này thực tế là một plugin cho Microsoft Word 2007, và do đó muốn sử dụng bạn phải cài ít nhất hai phần mềm khác nhau (cả hai đều yêu cầu mua giấy phép sử dụng, nhưng bạn có thể dùng thử một thời gian). Hơi phiền hà nhưng sẽ có ích trong nhiều trường hợp :)

Các bạn quan tâm có thể theo dõi ở liên kết đầu bài viết. Về tác giả Nguyễn V. Hạnh thì bạn có thể xem giới thiệu ở địa chỉ này http://nvhanh.byethost2.com/?page_id=160.

Cảm ơn Hạnh đã thực hiện thử phần mềm và thực hiện bài viết.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.


Comments