This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

linux: thời gian tập tin được tạo ra

stupid question
Added by about 3 years ago

Một lập trình viên PHP hỏi: làm thế nào để lấy thông tin về thời điểm một tập tin được tạo ra trên hệ thống Linux? Bởi vì các thông tin do hành fstat cung cấp là chưa đủ...

Á... một câu hỏi rất đơn giản nhưng mình không thể giải đáp ngay tức khắc. Nếu sử dụng lệnh ls để liệt kê đầy đủ các thông tin của tập tin, thì vẫn không tìm ra cái gọi là thời điểm tạo ra tập tin. (Mình nghi ngờ rằng, lệnh ls với tham số -l chỉ cho thông tin về thời điểm tập tin thay đổi lần cuối cùng.)

Cuối cùng, sử dụng đến lệnh stat để xem đầy đủ hơn. Quái lại, cũng chỉ thấy Access time, Modify timeChange time. Có gì sai ở hệ thống tập tin?

Sau một hồi đọc man ls, mới phát hiện ra: khác hẳn với hệ thống NTFS của ngài Bill, trên Linux (và Unix) không có khái niệm thời điểm tập tin được tạo ra. Mà chỉ có ba loại thời điểm như vừa kể ở trên. Trong đó, modify liên quan tới nội dung, còn change liên quan tới sự thay đổi về inode trên hệ thống đĩa (điều này xảy ra, khi chẳng hạn có sự thay đổi về quyền, thuộc tính thi hành,... của tập tin).

Như vậy, trên hệ thống file extX của Linux, câu hỏi thời điểm một tập tin được tạo ra là một câu hỏi... ngốc nghếch :)


Comments