This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

MathJax beta-1

cool
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

MathJax phiên bản beta-1 vừa được công bố. Xem thông báo chi tiết ở http://www.mathjax.org/?page_id=126.

Giấy phép sử dụng là Apache License 2.0.

MathJax được xem là sự thay thế cho jsMath (xem giới thiệu ở Offline2 Maths on the Web). MathJax phối hợp LaTeX, MathML và sử dụng javascript để làm một bộ biên dịch mã nguồn TeX trên trình duyệt. Một sự khác biệt có thể thấy là, trong khi không thể sao chép kết quả của jsMath thì với MathJax, bạn có thể thực hiện điều này (tuy kết quả chưa toàn vẹn).

Do triển vọng của dự án, APS (American Physical Society) đã tài trợ cho dự án này. MathJax cũng vừa nhận được hỗ trợ / sử dụng từ Elsevier.

Trong bản beta này, các phương trình có thể được thể hiện bằng lệnh LaTeX, và trong tương lai sẽ có thể được thể hiện bằng MathML, đảm bảo rằng việc soạn thảo các phương trình trên trình duyệt dễ dàng hơn. Các kết quả xuất rất tuyệt. Hình bên là một ví dụ minh họa, được chụp từ trang chủ của MathJax.

Nếu làm việc với công thức Toán trên Web, MathJax là nền tảng không thể bỏ qua.

Trang web ViệtTUG.org sẽ sớm triển khai thử nghiệm và áp dụng MathJax.


Comments