This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Ruby API

Added by about 3 years ago

Có một nơi có khá đầy đủ các tài liệu cho các hàm của Ruby (Core) và Ruby on Rails, có thể tìm thấy ở

http://www.gotapi.com/rubyrails

Tại gotapi.com cũng tìm thấy nguồn tài liệu cho rất nhiều ngôn ngữ khác. Rất có ích khi bạn quên.

Tất nhiên, chưa hẳn là đủ. Nhiều lớp mở rộng và nhiều mô tả chi tiết khác chỉ có thể tìm thấy tại trang chủ của từng gói, hoặc qua các bài blog chuyên dụng.

Enjoy.


Comments