This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

whois

thay vì trang whois.org...
Added by over 4 years ago

Có thể dùng lệnh

$ whois kyanh.net

để tra cứu thông tin whois thay vì vào trang web tìm mất công. Hạn chế (tất nhiên) là các tên miền cần có kết thúc với đuôi .org, .com, .edu, .net,... Các tên miền ViệtNam thì... bó tay!

Cập nhật (11/12/2008): với các tên miền khác, dùng whoisvn


Comments