This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Phóng to chữ với Ctrl + Scroll

Phóng to thu nhỏ chữ khi xem trang web, soạn bài,...
Added by over 4 years ago

Mẹo này chẳng phải là một topic của ViệtTUG. Nó xuất phát từ yêu cầu của anh bạn khi xem trang ViệtTUG mới:

Nhưng (Kỳ) Anh cho size chữ to lên đc không? Anh thấy nó nhỏ, đọc nhức mắt quá.

Ok. Bạn hãy nhấn phím Control (Ctrl) trên bàn phím, đồng thời nhấn phím giữa (Scroll) của chuột. Lăn tới lăn lui, thì trang web sẽ phóng to ra hoặc thu nhỏ lại. Rất lẹ và dễ dàng tìm được cỡ chữ vừa mắt với bạn.

Mẹo này đặc biệt thành công nếu bạn dùng trình duyệt FireFox hoặc các trình duyệt Gecko-based khác. Nếu dùng IE thì kết quả tương đối.

Mẹo này cũng đặc biệt thành công cho người dùng Microsoft Word, Microsoft Excel,...

Một mẹo rất hay mà ít lớp tin học nào chỉ cho bạn.

Enjoy!


Comments