This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Linux là Ubuntu, Ubuntu là Linux

Linux là Ubuntu
Added by over 3 years ago

Ref.: http://gx.viettug.org/zen/kyanh/jobs/vnoss_ubuntu_new.jpg.html

Tình hình sử dụng mã nguồn mở, sử dụng Linux ở Việt Nam như thế nào? Khó có thể thống kê được. Nhưng quan sát minh họa sau đây, thì nói Linux là Ubuntu quả chẳng ngoa. Trong khi mọi người đều đồng thanh Windows, việc đưa vào Linux thật khó khăn, thì sắp tới đây, có thể người dùng Linux Việt Nam sẽ chẳng biết tới Slack, Arch, SuSE, bla bla... :)

Trong hình bên dưới, các đường màu xanh là số liệu cho trong VnOSS (http://vnoss.org/), còn các màu tím và đỏ là cho diễn đàn sinh sau đẻ muộn Ubuntu-VN (http://forum.ubuntu-vn.org/). Ngoài VnOSS, Ubuntu-VN, còn có một số trang khác nữa. Nhưng về số lượng hoặc chất lượng thì lèo tèo hoặc chỉ là phần phụ. Riêng trang VnLinux (http://vnlinux.org/) thì có thể khẳng định là đã chết (xem blog).


Comments