This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

LyX 1.6.5 và LyXInstaller 4.22

Added by over 3 years ago  »  Votes: 1/1

LyX phiên bản 1.6.5 được công bố. Đây là bản sửa lỗi và tinh chỉnh nhỏ so với bản 1.6.4. Tương ứng, LyXInstaller phiên bản 4.22 cũng ra lò tương ứng với bản mới của LyX.

Tải về
  1. LyX: http://www.lyx.org/Download#toc3
  2. LyXInstaller: https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=5117

Một số lời cho các bạn chưa biết về LyX hoặc LyXInstaller

  1. LyX là editor dành cho người dùng TeX. Khác với những editor bắt bạn phải gõ mã nguồn đến phát ớn, LyX rất trực quan, có nhiều nét như Microsoft Word. Mặc dù, về nguyên lý hoạt động, LyX khác xa với Ms. Word: khi làm việc với LyX bạn phải làm việc với cấu trúc (ảnh hưởng của TeX), trong khi người dùng Ms. Word làm việc với vẻ bề ngoài của tài liệu.
  2. LyX hoạt động dựa vào một hệ thống TeX bên ngoài (tự bản thân LyX không phải là hệ thống TeX). Do đó, bạn phải cài teTeX, TeXLive hoặc MiKTeX trước khi cài LyX. LyX có thể chạy trên rất nhiều hệ thống khác nhau: Windows, Linux, MacOS,...
  3. LyXInstaller là một bộ cài đặt cho LyX, được thiết riêng cho người dùng Windows. Khi dùng LyXInstaller, bạn có một môi trường làm việc gồm nhiều phần: LyX, TeX system (MiKTeX), Ghostscript, Ghostview, JabRef, ImageMagick, ... Như thế, LyXinstaller giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
  4. LyXInstaller có ba kiểu cài đặt / tải về: đầy đủ (complete), nhỏ (small) và cập nhật (update). Bạn cài đầy đủ khi trên hệ thống chưa có hệ thống MiKTeX, còn bản nhỏ thì chỉ gồm LyX và các phần bổ sung khác. Tất cả các bộ cài đặt cho từng kiểu đều có dung lượng không quá 140MB.

LyX là editor rất đáng để bạn tham khảo, ngay cả khi bạn có nhiều kinh nghiệm với TeX, bởi nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hãy xem vài hình chụp ở http://www.lyx.org/Screenshots. Và nếu bạn muốn bắt đầu với LyX, cách đơn giản nhất là dùng LyXinstaller.


Comments