This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Sử dụng MetaPost trên Web bằng MpPreview

Added by tanphu over 3 years ago

Địa chỉ ở đây: http://www.tlhiv.org/mppreview/

Tác giả ứng dụng này là Troy Henderson. Với ứng dụng này, ta chỉ cần gõ phần code MetaPost vào khung soạn thảo bên trái. Nhấn nút Preview để biên dịch và xem kết quả. Ta hãy thử bằng việc copy đoạn code sau (hay bất cứ code MetaPost nào mình từng biết) [xem cuối bài]

Nếu có lỗi trong phần code thì sẽ có thông báo lỗi, nhấp vào Log để xem thông báo lỗi để sửa lại.

Khi đã hài lòng với kết quả thì có thể tải mã nguồn MetaPOST về, chương trình hỗ trợ xuất ra khá nhiều định dạng hình để lưu vào máy. Cái hay là nó tự xác định Bounding_Box chính xác vừa khít với những gì có vẽ trong hình. Lưu PDF về máy tha hồ mà chèn vào tex :)

Mã ví dụ: (dán vào khung soạn thảo bên trái rồi nhấn nút Preview để xem kết quả.)

draw fullcircle scaled 3cm;
draw unitsquare scaled 3cm;
draw (1cm,2cm)..(2cm,-2cm)..(-3cm,-2cm);

Comments