This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

socbay_lookup.sh: phiên bản 1.2.5

đổi hoài. sh111
Added by over 3 years ago

Do Sócbay lại đổi query tìm kiếm bài hát (sao mà cứ đổi hoài dzị trời!!!) nên mình phải chỉnh lại kịch bản để có thể nghe nhạc từ trang này.

Tải về ở đây... (nhớ tải thêm urlencode.sh nếu bạn chưa có)

Ai chưa biết về kịch bản này thì có thể xem ở Socbay_lookup.

Lưu ý nhỏ là một số bài hát có thể không nghe được với mplayer


Comments