This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

TeXnicCenter đã hỗ trợ Unicode

Added by tanphu over 3 years ago  »  Votes: 1/1

Sau nhiều năm mong đợi thì TeXnicCenter đã ra bản 2.0 Alpha 1 vào khoảng cuối tháng 10 - 2009 với tính năng nổi bật nhất là hỗ trợ Unicode, có thể download tại đây

Như đã biết những phiên bản trước đây của TeXnicCenter chỉ hỗ trợ soạn tiếng việt với bảng mã TCVN. Hệ thồng thanh công cụ đồ sộ với các nút lệnh có sẵn phong phú như WinEdt. Giao diện có thể tuỳ chọn để giống với MS Word 2000, Word XP, Word 2003, Word 2007, ... Có thể nhấn Control + lăn chuột để phóng lớn hay thu nhỏ size chữ soạn thảo.

Về hệ thống các nút lệnh sẵn có thì anh chàng này hơn Texmaker, tương đương với WinEdt nhung điều đặc biệt là không phải bỏ tiền mua như WinEdt.

Nói chung, anh chàng TeXnicCenter này đáng để xài. Còn nhiều điều khác nữa để mọi người khám phá.


Comments

Added by over 3 years ago

Thanks tanphu the post :)