This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

TeXLive 2009 dã phát hành!

TeXLive is cool???
Added by over 3 years ago

Sau nhiều lần trì hoãn, TeXLive 2009 đã được phát hành (9/11/2009), trễ hơn nhiều tháng so với dự kiến (tháng 6/2009).

Một số thay đổi đáng chú ý trong bản này:

  1. pdflatex có thể tự động chuyển đổi hình .eps dang dạng .pdf sử dụng gói epstopdf (khi biên dịch với kết quả xuất là dạng .pdf)
  2. Việc thi hành lệnh hệ thống thông qua \write18 được bật mặc định (điều này có thể ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống, nhưng mang lại sự thuận tiện cho người dùng)
  3. Cập nhật bộ font type1 của họ AMS; các font Euler đã được tinh chỉnh
  4. Bộ phân phối bao gồm cả editor mặc định TeXworks (cho người dùng Windows và Mac; người dùng Linux có thể cài editor này từ phần mềm quản lý gói)
  5. Asymptote được hỗ trợ nhiều hơn (có bản binary cho nhiều kiến trúc)
  6. dvipdfm được thay thế bởi dvipdfmx (như vậy, những khẳng định của zaurus rất tuyệt; theo đó, dvipdfmx có thể mã hóa tập tin .pdf rất tốt -- không có chương trình bẻ tập tin pdf nào có thể giải mã được nếu thiếu mật mã.)
  7. LuaTeX sẽ xuất ra kết quả mặc định là .pdf.

Tham khảo thêm ở http://tug.org/texlive/ (nơi tải về tập tin ảnh DVD: http://tug.org/texlive/acquire-iso.html)

TeXLive rất thích hợp với người dùng Linux (hoặc dùng Linux và Windows đồng thời). Nếu bạn chủ yếu dùng Windows và muốn có môi trường làm việc hiệu quả, hãy chọn MiKTeX (nhưng không cần chọn bản quá mới). Một ví dụ là trình xem .dvi của MiKTeX rất tuyệt, và MiKTeX cũng dễ dàng cấu hình với nhiều editor. Tuy nhiên, nếu bạn là người dùng có kinh nghiệm và thời gian, TeXLive thật sự là lựa chọn hoàn hảo :)

Một số hướng dẫn cài đặt TeXLive 2008 có ở TeXLive.


Comments