This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Gõ công thức Toán trên VietTUG.org

slower ...
Added by over 3 years ago

Kể từ ngày 19/10/2009, bạn có thể gõ các công thức Toán trên trang web ViệtTUG (http://viettug.org/). Engine được sử dụng là jsMath như mô tả trong Offline2 Maths on the Web.

Để bắt đầu, bạn theo dõi hướng dẫn sau đây:

 1. Chọn trình duyệt: Bạn nên sử dụng trình duyệt như Firefox, Opera
 2. Cài font: việc này có thể không cần thiết, nhưng để có kết quả đẹp nhất, bạn nên thực hiện:
  1. Tải về bộ TeX fonts (khoảng 120Kb) nếu bạn dùng Windows, hoặc
  2. Tải về bộ fonts này nếu bạn dùng Linux
  3. Sau đó, xả nén và sau đó cài fonts vào hệ thống. Nếu việc cài đặt này có vẻ phức tạp, bạn có thể tìm kiếm hướng dẫn bằng hình ảnh nhờ Google hoặc yêu cầu hỗ trợ từ xkyanh {at}gmail.com
 3. Kiểm tra: Vào địa chỉ http://viettug.org/jsMath/test/index.html để kiểm tra việc hiển thị một công thức Toán đơn giản trong trình duyệt của bạn
 4. Sandbox: Nếu bạn muốn thử chơi cho vui, hãy Join dự án Sandbox và quản trị sẽ cung cấp cho bạn các quyền để thử nghiệm thật tùy thích
 5. Viết bài: Bắt đầu gõ công thức trong các bài viết của bạn. Cách viết sẽ có chút khác biệt so với thói quen của nhiều người:
  1. Đối với công thức chung dòng (ví dụ $x^2 + y^2 = z^2$), bạn dùng dấu ngoặc tròn với dấu gạch ngược: \( x^2 + y^2 = x^2 \)
  2. Đối với công thức riêng dòng (ví dụ $$x^2 + y^2 = z^2$$), bạn dùng cặp dấu ngoặc vuông với dấu gạch ngược: \[ x^2 + y^2 = x^2 \]
  3. Việc soạn bài chưa có hỗ trợ "xem trước" (preview), nên bạn cần có kỹ năng nhất định về TeX hoặc phải bỏ chút thời gian chỉnh sửa bài viết của mình.

Dưới đây là một ví dụ về công thức hiển thị trên ViệtTUG.org. Nếu bạn không thấy được hoặc không vừa ý, thì hãy so sánh với hình này (dùng image font) hoặc hình này (dùng browser font) (cả hai kết quả được xem trên trình duyệt Firefox 3.5)

\[ \left(\, \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \le \left(\, \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\, \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \]


Comments