This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Vẽ ra lệnh LaTeX :)

so kool :)
Added by over 3 years ago

Một sản phẩm tuyệt vời của Daniel Kirsch của nhóm người dùng TeX Malaysia (dựa trên ý tưởng của Philipp Kühl).

Đó là gì?

Trong LaTeX có trên dưới 5000 ký hiệu phục vụ cho việc gõ văn bản và công thức Toán, từ công thức \sigma rất quen thuộc cho đến những ký hiệu có thể cả đời bạn không hề dùng đến :D

Nếu trước đây, việc tra cứu các ký hiệu có thể dựa vào cẩm nang symbols (bản mới hơn có ở CTAN), thì nay có một cách rất đơn giản: bạn chỉ việc vẽ lên màn hình và lệnh LaTeX cùng hình ảnh tương ứng sẽ xuất hiện. Bạn hãy xem hình dưói đây, tôi đã vẽ lên màn hình ký hiệu \sigma và ở bên phải có ngay vài đề nghị :) Do ứng dụng này phục vụ cho dân kỹ thuật, tôi chỉ thử với vài ký hiệu khác và thấy khá thành công như ở detexify_forall hoặc detexify_normal. Một vài trường hợp không thật chính xác, nhưng nhờ khả năng tự học, ứng dụng này sẽ thông minh hơn và thuyết phục hơn.

Thật tuyệt vời phải không. Bạn có thể thử ngay ở địa chỉ http://detexify.kirelabs.org/classify.html (xem PS2). Mặc dù kết quả có thể chậm, nhưng về mặt ý tưởng thì rất tuyệt vời, và trong tương lai gần các chương trình tương tự thế này sẽ được hoàn thiện, phổ biến.

Một điều rất đặc biệt: đây là ứng dụng mã nguồn mở, viết bằng ngôn ngữ Ruby.

PS1: Nếu thấy chương trình có ích, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách chọn "Donation".
PS2: Bạn phải dùng các trình duyệt hỗ trợ HTML5 như Opera >= 9.6, Firefox >= 3.5,...


Comments