This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Windows for Unix users

Nghe hơi trái ngược, nhưng mà đã phải dùng tới
Added by over 4 years ago

Trong khi rất nhiều người dùng Windows ào ào chuyển qua Linux, tìm cẩm nang "Linux cho người dùng Windows", thì cái cẩm nang "Windows cho người dùng Linux" lại được việc.

Bởi vì học DOS lâu quá rồi, bây giờ chuyển qua dùng Linux, nên cái trí nhớ lẫn lộn: khi muốn đọc ra nội dung một tập tin thì chỉ việc cat trong Linux, còn trong Windows làm sao? Bó tay. Tìm hoài trên mạng, thì ra cái này Windows for Unix Users. Đúng hàng!

Trong tài liệu này, có đề cập kỹ năng thiết yếu của người dùng Windows. Đọc thì ai cũng thấy tầm thường, nhưng mà quả thật nhiều thầy giáo dạy tin đã không hướng dẫn cho học sinh của mình những bài bản đó. Một tài liệu "Windows for Windows users" thật ra cũng rất cần.


Comments