This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Windows cannot access file

Khắc phục lỗi không mở được tập tin sau khi sao chép trên windows
Added by over 4 years ago

Trong Windows, vì lý do an toàn, trong một số trường hợp, các tập tin thi hành như .bat, .exe sẽ bị mất thuộc tính thi hành được khi chép từ đĩa này sang đĩa khác, từ mạng xuống máy tính,... Các tập tin này vẫn có thể mở được (ví dụ, bạn có thể dùng NotePad để mở tập tin .bat), nhưng khi ở trong Windows Explorer, bạn nhấn đúp chuột để thi hành sẽ phát sinh lỗi. (Tuy nhiên, nếu dùng call foobar.bat thì vẫn chạy tốt)

Windows cannot access the specified device, path, or file.
You may not have the appropriate permissions to access the item

Có nhiều hướng dẫn khác nhau cho chuyện này, chẳng hạn chọn nút phải vào tập tin và bổ sung thêm quyền hành gì đó. Cách này thật sự... chuối, vì với một số bản Windows XP, click chuột phải lên tập tin để xem các thuộc tính của nó cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nếu dùng cygwin như một shell trong windows, chắc chắn bạn sẽ khám phá rằng thuộc tính thi hành của các tập tin phát sinh lỗi đã bị mất (dùng lệnh ls -la mà xem). Vì vậy, để khắc phục lỗi, chỉ việc

chmod +x foobar.bat
chmod +x foobar.exe

Xong!

Qua chuyện này, mới thấy hệ thống Windows phức tạp rối rắm. Những khuyến cáo không đầy đủ (ví dụ thay đổi quyền truy cập khi sao chép tập tin) sẽ đưa người dùng bình thường vào thế vô cùng bối rối.

Tham khảo: #204, lite cygwin


Comments