This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thumbs.db, một ví dụ về sự mất lịch sự

tạo ra các tập tin không xin phép, Windows is Stupid
Added by over 4 years ago

Bạn có thư mục ảnh d:/my_family. Dùng các chương trình xem ảnh của Windows, ví dụ Image &Fax Viewer, Explorer (xem dạng thumbnails) của Windows mở các hình trong thư mục đó lên xem...

Sau một thời gian thì bạn sẽ thấy là trong bất cứ thư mục hình nào bên trong d:/my_family đều có tập tin Thumbs.db. Nội dung của tập tin ở dạng nhị phân binary, và được tạo ra làm gì, phục vụ cho các mục đích nào tôi không biết. Các chương trình xem ảnh đã tạo ra mà không có bất kỳ thông báo, chú ý nào. Và nếu tôi muốn không tạo ra các tập tin đó, thực tình là chẳng biết làm sao cả.

Chẳng lẽ, tôi bỏ tiền mua bản quyền Windows, dùng các chương trình có tiếng là miễn phí của nó, và được khuyến mãi thêm các tập tin như vậy mà không một lời xin phép sao?

Trong Linux, bạn có thể dùng lệnh sau để xóa sạch mọi tập tin Thumbs.db:

$ rm -f `locate Thumbs.db`

Chào những tay mất lịch sự!


Comments