This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

k3surf vẽ mặt 3,4,5,6 chiều

"Because Mathematics can be so fun!"
Added by over 4 years ago  »  Votes: 2/2


Liên kết: http://k3dsurf.sf.net/

Làm thế nào vẽ được các mặt 3 chiều mau, đẹp, với ít sự cố gắng nhất? Bạn có thể dùng Maple, MuPad, MathCad, MatLAB,... để có các kết quả rất đẹp và độc đáo. Vẽ hình là một phần quan trọng của các chương trình đó.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần vẽ hình thôi, với yêu cầu nhanh, gọn, chuyên biệt, thì thay vì phải cài cả một hệ thống đồ sộ, học ngôn ngữ của nó, rồi bắt đầu vẽ, bạn có thể thử k3dsurf. Chương trình này là tự do, mã nguồn mở, có phiên bản chạy trên Windows, Linux, ...

Tôi chỉ có thể nói một câu: k3dsurf thật sự tuyệt vời.


Comments