This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Số thành viên tham dự offline đã trên 30

we are ready!
Added by over 3 years ago

Tin vui là đến hôm nay, đã có trên 30 thành viên đăng ký tham dự Offline lần thứ 2 của diễn đàn TeX. Danh sách đầy đủ có thể xem tại trang wiki offline2_members.

Số thành viên đăng ký như vậy vượt quá dự kiến ban đầu của ban tổ chức (BTC); thêm một chút áp lực cho những báo cáo viên, thêm một tín hiệu mừng cho cộng đồng người dùng TeX Việt Nam. Sau buổi Offline 2 này, hy vọng là việc sử dụng và phát triển các dự án liên quan đến TeX sẽ được quan tâm nhiều hơn và ngày một chuẩn hơn.

Thay mặt BTC, mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến TeX và Offline2.


Comments