This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hướng dẫn sử dụng draftmark

thanks to lyhai08
Added by over 3 years ago

Bạn lyhai08 đã hoàn thành tài liệu hướng dẫn gói draftmark để tạo dấn ấn (thủy ấn) trên tài liệu. draftmark có ưu điểm hơn các gói khác ở các điểm: hỗ trợ hình ảnh, màu sắc, cho phép thay đổi vị trí của thủy ấn, lựa chọn trang xuất hiện,...

Tài liệu tiếng Việt phiên bản đầu tiên có thể tải về ở repository

Các ý kiến đóng góp cho tài liệu và tác giả, vui lòng tham khảo ở #421.

Các tài liệu liên quan: draftwatermark, draftmark, ví dụ


Comments