This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

VnTeX 3.1.9

vá lỗi trong bản 3.1.8
Added by over 3 years ago

VnTeX phiên bản 3.1.9 được công bố ở http://vntex.sf.net/. Phiên bản này vá một số lỗi xuất hiện trong bản 3.1.8 (một trong các lỗi được báo cáo ở #448).

Nếu bạn dùng MiKTeX hãy dùng trình quản lý gói để cập nhật nhật bản mới nhất, hoặc là tự tải về và cài đặt theo hướng dẫn của gói tại địa chỉ http://vntex.sourceforge.net/download/vntex/.

VnTeX 3.1.x sẽ có mặt trong TeXLive-2009 sắp được hoàn thiện.


Comments