This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thành viên đăng ký tham gia offline 2

cảm ơn các bạn!
Added by almost 4 years ago

Cập nhật: Danh sách đầy đủ có ở trang wiki offline2_members

--

Dưới đây là một số bạn đã đăng ký tham gia buổi offline 2 về TeX. Các bạn có tham gia viết bài cho kỷ yếu hoặc báo cáo được đánh dấu (+).

 1. hoangoclan
 2. longgia2001 (+)
 3. j.hieu.cc (+)
 4. thienthannho
 5. haiu (+)
 6. thanhansp (+)
 7. kyanh (+)
 8. d.phuoc (+)
 9. Phạm Thị Trung Thu
 10. Phan Lê Anh Nhật
 11. Phạm Mộng Bảo

Chương trình chi tiết của buổi offline đang được hoàn thiện và sẽ công bố vào đầu tuần sau.

Cảm ơn các bạn rất nhiều! Và các bạn khác còn chần chừ, hãy đăng ký ngay nhé :)


Comments